Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Κωνσταντίνου Πρίγγου: Ζ' Εωθινό Δοξαστικό (Μουσική Καταγραφή: Παν. Φιλίππου)

Αγαπητοί φίλοι,

Αναρτούμε το Ζ' Εωθινό Δοξαστικό, "Ιδού σκοτία και πρωί", κατ' εκτέλεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε. Κωνσταντίνου Πρίγγου και μουσικώς καταγραφέν υπό του Πρωτοψάλτου και Μουσικοδιδασκάλου κ. Παναγιώτη Φιλίππου. Ο ήχος είναι βαρύς.

Το ανωτέρω δοξαστικό ερμηνεύει, ο Πρωτοψάλτης του Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου-Παύλου και Αγίου Νεκταρίου Άνω Κηφισιάς, Δημήτριος Φακίνος.


Καλή ακρόαση.Μουσικό κείμενο: Ζ' Εωθινό Δοξαστικό - Κατ' ερμηνεία Κωνσταντίνου Πρίγγου (Μ. Καταγραφή από Π. Φιλίππου)

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Κωνσταντίνου Πρίγγου: ΣΤ' Εωθινό Δοξαστικό (Μουσική Καταγραφή Π. Φιλίππου)

Αγαπητοί φίλοι,

Αναρτούμε το ΣΤ' Εωθινό Δοξαστικό, "Η όντως ειρήνη συ Χριστέ", κατ' εκτέλεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε. Κωνσταντίνου Πρίγγου και μουσικώς καταγραφέν υπό του Πρωτοψάλτου και Μουσικοδιδασκάλου κ. Παναγιώτη Φιλίππου. Ο ήχος είναι πλάγιος του β'.

Το ανωτέρω δοξαστικό ερμηνεύει, ο Πρωτοψάλτης του Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου-Παύλου και Αγίου Νεκταρίου Άνω Κηφισιάς, Δημήτριος Φακίνος.


Καλή ακρόαση.Μουσικό κείμενο: ΣΤ' Εωθινό Δοξαστικό - Κατ' ερμηνεία Κωνσταντίνου Πρίγγου (Μουσική Καταγραφή Π. Φιλίππου) - Ήχος πλ του β'