Σχετικά με τα "Ψαλμωδήματα"


"Πληροσθε ν πνεύματι λαλοντες αυτος ψαλμος κα μνοις κα δας πνευματικας", παραγγέλει ο θείος Απόστολος των εθνών Παύλος, ενώ ο Μέγας Βασίλειος παραινετικά συμβουλεύει να αναπέμπουμε μελωδίες που να ανυψώνουν την καρδία και να φέρουν σε αυτήν την κάθαρσιν.

Με τη χάρη του Θεού, ακόμα ένας διαδικτυακός τόπος δημιουργήθηκε, που σκοπό του έχει την προβολή της ψαλμώδησης, θέλοντας παράλληλα να παρουσιάσει τα ποικίλα ψαλμωδήματα ως συνέχεια της προφορικής παράδοσης , όπως αυτή εκφράστηκε με τόσους και τόσους άξιους και άγιους ιεροψάλτες τόσο στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία όσο και στην Αγιορειτική Παράδοση αλλά και στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο.

Είναι βέβαια αρκετοί και αξιόλογοι οι ιστότοποι που θεματολογικά ενδιατρίβονται με την πάτρια μουσική παράδοσή μας. Αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα εντρύφησης εις τα παραπάνω, η παγκοσμίως γνωστή ιστοσελίδα «Ψαλτολόγιον». Ως εκ τούτου θα ήταν πλεονασμός να δημιουργηθεί ένας ακόμη ιστότοπος που να προβάλλει απλά τη μουσική βυζαντινή μας παράδοση. Αντίθετα, ο νέος αυτός ιστότοπος θέλει να παρουσιάσει τη συνέχεια της μουσικής αυτής μυσταγωγίας στις καθόλα δύσκολες και αποστασιοποιημένες από το Θεό ημέρες μας.

Έτσι, πρωτεύοντα σκοπό δεν έχει να αναδείξει ξεχασμένα κείμενα της πάτριας μουσικής μας παραδόσεως, ούτε απλά να δώσει "βήμα" σε όλους εκείνους που με το τάλαντό τους πλησιάζουν τα ιερά γράμματα... Αντιθέτως, μέσα από το εν λόγω ιστολόγιο θα παρουσιάζονται εκείνοι που με εφόδιο το τάλαντο που με τόση χάριν ο δωρεοδότης Κύριος τους χάρισε, του ανταποδίδουν το τάλαντο αυτό ιεροπρεπώς και ακολουθούντες πιστά την ιεροψαλτική μας παράδοση "κατανενυγμένοι και ταπεινώς", όπως ο Μέγας και ουρανοφάντορ Βασίλειος προστάζει.

Η ψαλμώδηση, ήταν, είναι και πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ευχή προς τον Κύριο και τους αγίους Του, που ως φίλοι Του με τόση αγάπη "ανέφεραν" τη ζωή τους προς Αυτόν. Παράλληλα έχει και τη δική της "τάξιν", καθότι ιεροπρεπώς και όχι ατάκτως προσφέρεται. Δεν είναι αγώνας καλλιφωνικής εκτελέσεως και διαπροσωπικής αντιμαχήσεως. Αντίθετα, με "χάριν", "αγάπη" , "τάξιν" και "ευχήν" πέμπεται προς τον Θεόν.

Στις παρυφές του νέου ενιαυτού, ο νέος ιστότοπος ξεκινά την "πορεία" του προσβλέποντας να προβάλει την ιεροψαλτική μας ψαλμώδηση, με βάση τις παραπάνω "συντεταγμένες", προσβλέποντας παράλληλα στην καλή διάθεση, την αγάπη και την κατανόηση όλων εκείνων που με χαρά θα πορευτούν μαζί του.