Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 28/08/2016

Αγαπητοί φίλοι,
 
Από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Κωνσταντινούπολη, αναρτούμε τα παρακάτω:
 • Πασαπνοάριον και Αίνοι, ήχος α'
 • Ι' Εωθινό Δοξαστικό, "Μετά την εις Άδου κάθοδον", ήχος πλάγιος του β'
 • Δοξολογία Σύντομη, ήχος α'
 • Χερουβικό, ήχος α'
 • Λειτουργικά και "Άξιον εστίν", ήχος α'
 • Κοινωνικό, "Αινείτε τον Κύριον", ήχος α'

Καλή ακρόαση. 


 


 


 


 


 

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 21/08/2016

Αγαπητοί φίλοι,
 
Από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, αναρτούμε τα παρακάτω:
 • Πασαπνοάριον και Αίνοι
 • Θ' Εωθινό Δοξαστικό, "Ως επ' εσχάτων των χρόνων"
 • Δοξολογία Σύντομη
 • "Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι"
 • Χερουβικό
 • Λειτουργικά και "Άξιον εστίν"
 • Κοινωνικό, "Αινείτε τον Κύριον"
 
 
Καλή ακρόαση.