Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Κοινωνικόν της Ινδίκτου

Αγαπητοί φίλοι,
Καλόν μήνα και καλό φθινόπωρο.
Σήμερα, η Εκκλησία μας εορτάζει την αρχή της Ινδικτιώνος, δηλαδή την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Εορτάζουμε το γεγονός, κατά το οποίο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εισήλθε στην Συναγωγή και ανοίγοντας το βιβλίο του Ησαΐου, ανέγνωσε το χωρίο, όπου ο Προφήτης ομιλεί επ’ ονόματι του Σωτήρος, “Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ού είνεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, κηρύξαι ενιαυτόν (= έτος) Κυρίου δεκτόν” (Λουκ.4,18).
Επί τη ενάρξει του νέου εκκλησιαστικού έτους, δημοσιεύουμε το Κοινωνικόν της Εορτής, "Ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού", σε μέλος Γεωργίου του Κρητός και ήχο α'.
Το ερμηνεύει, ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιλίου (Παλατιανής) και διευθυντής της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, πατήρ Θεόδωρος Παπαγιάννης, τον οποίο και θερμά ευχαριστούμε.
Καλή ακρόαση.